HUN | ENG

Project Planet Earth

Restoring the world can be done in imagination. You imagine it as if it were a holographic video game you were living-playing in. After that, you just have to fix the game.

Update in your mind!

Science has also discovered that the world is a hologram, and some prominent scientists even suspect that we are living in a simulation. This insight resonates with the claims of Eastern philosophies and Western spiritual movements, but also with my own 20 years of meditation.

The mind drives this game

The spiritual world is like an internet of conscious network, where your mind is the browser. But most people live in a reality projected by the rational brain, i.e. the outside world, where the other brain is only present at the level of intuition. The human brain is really a holo-computer that controls the world for each individual. Everyone's position is determined by two things. What you know and believe about the world. If you don't believe what I'm talking about, it is also a belief that keeps you in reality, i.e. in the game, and by not believing you have in effect reinforced your own limits. But if you believe it, with this belief you open the way for your mind to have a say in the game depending on your level of competence.

What can you do now

You can make a difference to the world from your armchair.Restoring the world can be done in imagination. You imagine it as if it were a holographic video game you were living-playing in. After that, you just have to fix the game.


What can I do now

I have a unique meditation behind me, during which I have made many discoveries, which are embodied in various developments. One of them is the Holo Install using the human eye port, for which I have created a methodology that can be used by ordinary people. That is, you can just look at the picture below, but if you look behind it, your mind can reach the holographic level where you can work more efficiently. Because here, just thinking about something counts as work. Try to put yourself at rest, put the hustle and bustle of everyday life into a thought bag that you put aside while you do it. The image is a higher dimensional invitation code that allows you to get on this consciousness network to save the planet.

.


Related

Mentoring for work
Guide
Next level
Framework
hStore
Global Governance

More information

holdsugar.com | about my research
holoinstall.com | about holo install
elmenypark.com | about holo OS
diczig.com | about me and my tasks


HUN | ENG

Föld Program

A világ helyreállítása gondolatban is megvalósítható. Elképzeled, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz-játszol. Ez után már csak rendbe kell tenni a játékot.

Gondolatban frissíts!

A tudomány is felfedezte, hogy a világ egy hologram, sőt néhány prominens tudós sejtése szerint mi egy szimulációban élünk. Ez a felismerés rezonál a keleti filozófiák és a nyugati spirituális irányzatok állításaival, de az én 20 éves meditációmmal is.

Az elme vezérli ezt a játékot

A spirituális világ olyan, mint egy tudati hálózaton működő internet, ahol a tudatod a böngésző. Ám a legtöbb ember a racionális agyfélteke által vetített valóságban, azaz a külvilágban él, ahol a másik agyfélteke csak a megérzések szintjén van jelen. Az emberi agy valójában egy holo-computer, ami az egyes emberek számára vezérli a világot. Mindenki pozícióját két dolog határozza meg. Mit tudsz és hiszel a világról. Ha ezt, amiről beszélek te nem hiszed, az is egy hit, ami a valóságban, azaz a játékban tart téged és ezzel a nemhittel tulajdonképp megerősítetted magadnak a határait. Ha viszont elhiszed, ezzel a hittel megnyithatod magadnak az utat az elméd számára, hogy a kompetenciaszinted függvényében beleszólhass a játékba.

Mit tudsz tenni most

Akár a fotelből is sokat tehetsz a világért.A világ helyreállítása gondolatban is megvalósítható. Elképzeled, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz. Ez után már csak rendbe kell tenni a játékot.


Mit tudok tenni most én

Egy olyan egyedülálló meditáció van mögöttem, melynek során számos felfedezést tettem, amik különféle fejlesztésekben öltenek testet. Ezek egyike a emberi szem portot használó Holo Install, aminek elkészítettem egy hétköznapi ember által is használható módszertanát. Azaz elég csak ránézned a most következő képre, de ha mögé nézel, az elméd elérheti a holografikus szintet, ahol hatékonyabban dolgozhatsz. Mert itt munkának számít az, ha valamin csak elmélkedsz. Próbáld meg nyugalomba helyezni magad, a mindennapok zakatoló ügyeit addig gondolatban helyezd egy táskába, amit félreteszel, amíg ezt csinálod. A kép egy magasabb dimenziós meghívókód, ami lehetővé teszi számodra azt, hogy ezen a tudathálózaton beszállj a bolygó megmentésébe.

.


Kapcsolódó anyagok

Szellemi támogatás a munkához
Útmutató
Következő szint
Keretrendszer
hStore
Globális Kormányzás

Több információ

holdsugar.com | a kutatásaimról
holoinstall.com | a holo installról
elmenypark.com | a holo operációs rendszerről
diczig.com | rólam és a feladataimról


Földi Menny

Főbb kérdések1. Ki mit ért földi menny alatt?
2. Ki és hogyan akarja megvalósítani?
3. Mi lesz azokkal, akik nem illeszkednek bele?
4. Mennyi idő szükséges hozzá?
5. Ez a változás mivel jár egy átlagember szemszögéből?
6. Ki, mikor és hol akarja kezdeni?
7. Ki, milyen felhatalmazással kívánja elvégezni?


Ki mit ért Földi Menny alattFöldi Menny alatt egy olyan világot értünk, amiben mindenki boldogan él. A fő probléma a következő. Ha abból indulunk ki, hogy itt mindenki jót akar, ütközésbe kerülnek egymással annak szempontjai. Mindjárt az első ilyen törésvonal az egyének között húzódik, hiszen ami jó az egyik embernek, az már közel sem biztos, hogy jó a másiknak is. A következő ilyen elem az egyén és a közösség közötti vonal, ahol ugyanez a dilemma áll elő. Ami jó az egyénnek, nem biztos, hogy jó a közösségnek és ami jó a közösségnek, az nem feltétlenül jó az egyénnek. Ezért mind az egyének, mind a közösségek szövetségekbe tömörülnek azért, hogy szempontjaikat hatékonyabban érvényesíthessék. Ám ebben az esetben több, eltérő jövőképű halmaz jön létre, akiknek két választásuk lesz. Vagy harcba kezdenek egymással és a győztes jövőképe lesz az uralkodó, vagy tárgyalásokat kezdenek egymással, ahol kompromisszumokat kötnek. Az első lehetőség esetén csak egy szűk kör számára lesz a világ egyenlő a Földi Mennyel és ahogy távolodunk ettől a szűk körtől, annál inkább erősödik a Földi Pokol érzete. A második lehetőség pedig azt eredményezi, hogy igazából senki sem érzi azt, hogy a mennyben lenne, ám senki sem érzi a poklot sem. Az első világ a diktatúráé, a második a demokráciáé.Felvetődik a kérdés, hogy megvalósítható-e egy olyan világ, ahol mindenki boldog? Azaz megvalósítható-e egy olyan társadalom, ahol mindenki számára lehetővé válik a szükségletei maradéktalan kielégítése. Amibe beletartozik a test szükségleteinek kielégítése, a léleké, a szellemé és persze a tudaté. A jelen tehát az a lehetőség, ahol létrejöhetnek ezek az utopisztikus álmok, amik jó esetben létre is hozhatják ezeket az utopisztikus társadalmakat. Ám ezen a bolygón több, eltérő civilizáció él, akik számára teljesen mást jelenthetnek az azonos fogalmak. Egy nyugati liberális gondolkodó teljesen mást fog érteni a 'jó' fogalma alatt, mint egy iszlám teoretikus és a jövőképeik is teljesen eltérnek egymástól. Ha tehát az 'egy valóságban' gondolkodunk és az imént vázolt két választási lehetőségünk van, akkor vagy egy olyan globális civilizációs összecsapás előtt állunk, aminek vannak még más szereplői is, vagy a demokráciának kell győznie. A demokráciában mindenki számára lehetőség van olyan mikrokörnyezetet létrehoznia, amit maga alakít, ám a diktatúrák az ilyesmit nem viselik el. A világbékét csak a diktatúrában megvalósíthatónak látó emberek ezért a demokráciát soha nem fogják elfogadni és mindig annak megdöntése lesz a céljuk. A demokrácia nagy ellentmondása az, ha egy demokratikus választást nem demokratikus erő nyer, ami aztán megszünteti a demokráciát. Mi lesz a demokráciát akaró emberek elképzeléseivel? A következő hasonlóan nagy dilemmát felvető kérdés az, ha egy népességben eltérő fejlettségi szinten élő emberek élnek, azok is teljesen másképp látják a világot. Másképp fogja látni a világot egy filozófus és másképp egy gyári munkás. Hogyan lehet létrehozni egy olyan világot, ahol mindkettő világlátása érvényesülni tud úgy, hogy egy világban élnek?Tehát az, ki mit ért Földi Menny alatt, közel sem egyszerű kérdés.

Ki és hogyan akarja megvalósítaniAmikor 20 évvel ezelőtt belekezdtem a meditációimba, amit azóta is 0-24-ben végzek, nem gondoltam volna, hogy ilyen kérdésekkel fogok egyszer foglalkozni. A történetemet más weboldalaimon részletesebben vázoltam. A lényeg az, egyszer csak ilyen feladatokkal szembesültem a felső dimenziószinteken. Mivel azokon a dimenziószinteken rajtam kívül innen nem volt más, ezért a megoldás tervét én készítettem el. Egyrészről rendelkeztem a feladathoz szükséges érettséggel, intelligenciával, tisztasággal, másrészről a képesség mellett a kellő kockázatvállalással és felelősségvállalással. Minden időmet és erőforrásomat erre áldoztam, mert megértettem, hogy itt az emberiségről van szó, de nem hagytam figyelmen kívül az emberiség által másokat és a Földet fenyegető veszélyeket sem. Bár a jelenlegi világunk egy megvalósult csoda, a létrejött érték rendkívül sérülékeny és tele van olyan rendszer- és logikai hibákkal, amiknek megoldására egyedülálló lehetőséget kaptam. Ám ez csak a terv, azaz a teljes feladatnak csak egy része.A tudat visszatérésem során ugyanezzel a feladattal minden szinten találkoztam, de már sokkal több részletében. Ez a tevékenység egyben a spirituális világ tudományos szemléletű tanulmányozása is egyben, azaz kutatómunka is, ahol sok olyan megfigyelést tettem, ami segített megérteni azt, a vallások tanításaiban mennyi az igazság és mennyi a félreértés. A tudomány a kvantumfizikával olyan áttöréseket ért el, amik már a valláshatárt súrolják, de sem az agykutatás, sem az álom- és halálkutatás nem maradnak el tőle, de még senki sem foglalkozott ezekkel együttesen. Én igen, ám én nem vagyok tudós és bár meg sem vagyok keresztelve, nem a föld, hanem az ég által lettem erre kiválasztva, mint erre később rájöttem. Mint ahogy arra is, hogy isten kérdése legalább annyira túl van tolva az egyik agyféltekén, mint ahogy elhanyagolják a másikon. A tudományos szellem itt azt is jelenti, hogy bár isten létezésére nincs bizonyíték, az ellenkezőjére sincs, azaz bár nem vagyunk a bizonyosság állapotában, hiba lenne létezésének lehetőségét figyelmen kívül hagyni. Csak a megfelelő világértelmezésre lenne szükség, amire a tudomány lehetőséget is ad az által, hogy felfedezte, a világunk egy hologram. Ha a világunk egy hologram, akkor istent, ha létezik, nem biztos, hogy az érdekli, ki milyen mélyre térdepel, hanem az, ki milyen minőséget mutat fel mindennapi életében. Mint ahogy egy kalandjáték fejlesztő céget sem az érdekel, ki mennyire dicsőíti őket a chat csatornán, hanem inkább az, ki milyen jó játékos. Mert azt a játékot bár az ég felől vezetik, mégis a játékosok, azaz Ti valósítjátok meg.

Mi lesz azokkal, akik nem illeszkednek beleEz a kérdés a tervezés során bennem is felmerült. Mivel a feladatot admin-szemmel végeztem, amit nem befolyásoltak sem a játékcélok (vagyon-család-karrier), sem az, ki a barát és ki az ellenség, a munka annyira komplexszé vált, hogy külön projekt lett belőle Multiplex Vetítés néven. A világ jelenlegi problémáit elemezve korunkban értünk el oda, hogy egyszerre lássam annak végét és kezdetét. Ha a végét látom, egy olyan világot látok, ahol minden megvalósult, amiről a régebbi korok álmodtak (hűtőszekrény, csapvíz, meleg víz, mosógép, repülő és még sorolhatnám). Ám közel sem biztos, hogy ezt a világot mindenki megérdemli. Ám hogy ennek eldöntésére valóban kompetens is legyek, ezt nem nekem kellene eldönteni, ám készíthetek egy olyan objektív paraméterekre épülő rendszert, aminek szabályai rám is vonatkoznak. Mivel a cél mindenkit a saját minőségének megfelelő tudati pozícióba juttatni, engem nem zavar, ha a számomra ideális szintre kerülök és mást sem kellene, hogy zavarjon. Ám mivel nem vagyunk sok emberrel azonos fejlettségi szinten, másképp is állunk olyan sarkalatos kérdésekhez is, mint a hatalom. Ha a mában a világ végét látom, abból logikusan következik az, hogy vannak, akik érdemesek a továbblépésre és vannak, akik újrakezdik ugyanezt a játékot annak korábbi játékállásaiból. Azok tehát, akik nem illeszkednek a világ kezdetéhez, lehetőséget kapnak arra, hogy a következő alkalommal megtehessék a tanulnivalók ismétlésével. A világ helyreállításának azonban lényeges eleme az, hogy a különös kegyetlenség, illetve az elfajzás kitiltásra kerülnek a hologramból, vagy ahogy ezt az ezoterikus irodalomban igen szellemesen olvastam, energia formában visszakerülnek a Forrásba.Ha a mában a világ kezdetét látom, abban sok olyan probléma merül fel, amihez külön weboldalt készítettem. Akik ezekre a feladatokra rágerjednek, mindjárt a megvalósítók egyik halmazába lépnek, akik ezt az elméjükkel végzik. A másik halmaz a külvilágban valósítja ezeket meg, de azt senki se tudja megmondani, ezek kik lesznek és hogyan fogják csinálni, mert ez akkor és ott derül majd ki. A világ kezdete ezt az állapotot veszi kiindulási alapként és a jövőbeni álmokat is innen indítja. Ezek lehetnek például a térhajtómű, a galaktikus utazás, más égitestekre látogatás, amit nem ártana először a saját bolygónk rendbetételével és helyreállításával kezdeni. A saját bolygó helyreállítására sokan vállalkoztak már égen és földön, de ha ránézünk a tendenciákra, az derül ebből ki, hogy sokkal rosszabb világ várna ránk, mint amit el akarnak törölni. A Multiplex Vetítés lehetőséget ad arra, hogy a sok eltérő jövőképű ember csinálja meg a maga világát úgy, hogy a sugarát maga paraméterezi és a hasonlóakkal is hajtja végre. Így tehát mindenki illeszkedni tud, kivéve az a minőség, ami elfogadhatatlan a humán megítélés szerint. Olvastam valahol egy elmés megjegyzést: Isten nem abból tudja, hogy tökéleteset alkotott, ha már nincs mit hozzátennie, hanem ha már nincs mit elvennie belőle.

Mennyi idő szükséges hozzáMivel a tudatpozíciós utazások már megkezdődtek, a rendelkezésre áll idő annak függvénye, ki milyen világba kerül és ott mennyi időre van szüksége arra, hogy az elképzelését megvalósítsa. Mivel az emberek eltérő minőséget képviselnek, nem mindenki vesz figyelembe olyan szempontokat, amiket nem ért vagy nem tekint fontosnak. Léteznek rövid távú elképzelések, mert rombolni gyorsan is lehet, léteznek közép- és hosszú távúak. Minden annak függvénye, ki milyen elveket fogalmaz meg magának és azok mennyiben változnak, ha hozzájuk hatalom is társul.Célszerű az időt úgy beosztani, hogy az egyik része a fő tevékenység legyen, a másik pedig a finomhangolás. Ez utóbbit nem érdemes alábecsülni, mert a minőségi munka a részletekben fedezhető fel. Vannak olyan valóságok, ahol az adu ásznak tekinthető földi űrkutatás megmarad. Ezekben a valóságokban körülbelül 400 év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az emberiség méltóvá váljon ahhoz a szűk elitklubhoz, akik önerőből jutottak ki a világűrbe. A saját tervem, ami az események hatására akár menet közben is változhat az, hogy a fő feladatokra 150 évet szánok, míg a finomhangolásra 250-et. Ha nem is maradok ebben a testben élve, a terv akkor is megmarad holografikus vezető elv formájában.

Ez a változás mivel jár egy átlagember szemszögébőlAz átlagember szemszögéből a világ ugyanolyan marad, amilyen eddig volt. A világot a sors, a szerencse és a véletlenek alakítják. Amiről eddig beszéltem, azok a dolgok nem léteznek, illetve nincsenek bizonyítva. Az átlagember ugyanazt teszi, amit eddig is tett, sodródik az eseményekkel és alkalmazkodik hozzájuk.Ha azonban az a kérdés, hogy van-e próféciám az elkövetkező eseményekkel kapcsolatban, arra a Multiplex Vetítés ismeretében nehéz lenne válaszolni. Csak azt tudnám megmondani, hogy abban a valóságban ahol én leszek, milyen világ lenne az a cél, amit azon a Földi Menny néven lehetne jellemezni, amit én értek ez alatt. Azaz demokráciában élő fejlett emberek világa, akik technikai civilizációban élnek zöld környezetben. Itt jegyezném meg, hogy egyrészről ez a világ kiváló alapot ad erre, másrészről minden változás nehéz folyamat, mert mindenki ragaszkodni fog a kiváltságaihoz és a kényelméhez akkor is, ha a bizonytalan jövő jobb világot, nagyobb kényelmet ígérne.

Ki, mikor és hol akarja kezdeniAz ÉlményPark elindulásával a kocka el van vetve. Én a magam szintjén elindítottam, tehát már elkezdtem. Hogy a folyamat eseményei kit mikor és hogyan érnek el, arra nem tudok válaszolni. Mivel egyszerre javítom és tesztelem is a rendszert, csak korlátozott mértékben tudok részt venni a játékban. Ez azt jelenti, hogy szinte az összes szerep nyitott, amikre tudatosan is lehet készülni, illetve a sors is odairányíthatja a legalkalmasabbakat és legrátermettebbeket. Az egészet egy olyan rugalmas forgatókönyv vezérli, ami rugalmasan reagál a pályán lévők lépéseire. Ha csak mindenki ül a seggén és nem mozdul, akkor azok fognak mozdulni, akik úgy tönkreteszik a világot, hogy kiprovokálják az arra méltókból a félelmeiken túllépést, azaz a folyamatok elkezdését.

Ki, milyen felhatalmazással kívánja elvégezniA demokratikus világokban felhatalmazást csak a választópolgárok adhatnak. Ám ha olyan világ jön el, ahol az igazságtalanságból törvény lesz, az ellenállás felelősséggé válik. Ez a Thomas Jefferson idézet rávilágít arra, hogy ez a kérdés nem is olyan egyszerű. Aki hozzám hasonlóan egyéni úton járva kezd bele a meditációkba, önmagának ad erre felhatalmazást. Az égi felhatalmazást, ami nem polgári- és büntetőjogi kategória, pedig az Ég adja, jelentsen ez bármit. Aztán majd az Ég eldönti, kinek milyen mély a tudatszintje, azaz a rangja. A Föld pedig azt döntheti el, a megvalósítás minősége mennyiben felel meg a jogrendszernek, az etikai szabályoknak, valamint a természetes ésszerűségnek.


Heaven on Earth

Main issues1. Who understands what heaven on earth means?
2. Who wants to make it happen and how?
3. What will happen to those who don't fit in?
4. How long will it take?
5. What does this change entail from the perspective of the average person?
6. Who wants to start, when and where?
7. Who, with what authority does it want to do it?


Who understands what heaven on earth meansBy Heaven on Earth, we mean a world in which everyone lives happily ever after. The main problem is the following. If we assume that everyone here wants the good, there is a conflict of interests. The very first of these fault lines is between individuals, because what is good for one person is not necessarily good for another. The next is the line between the individual and the community, where the same dilemma arises. What is good for the individual is not necessarily good for the community and what is good for the community is not necessarily good for the individual. Therefore, both individuals and communities form alliances in order to make their points of view more effective. But in this case, there will be several sets with different visions of the future, who will have two choices. Either they will fight each other and the vision of the winner will prevail, or they will negotiate with each other and compromise. In the first option, the world will only be equal to Earthly Heaven for a narrow circle, and the further we move away from that narrow circle, the stronger the sense of Earthly Hell becomes. The second option results in no one actually feeling that they are in heaven, but no one feels hell either. The first world is dictatorship, the second is democracy.The question arises: is a world where everyone is happy feasible? In other words, is it possible to have a society in which everyone is able to satisfy their needs to the full? Which includes the satisfaction of the needs of the body, the soul, the spirit and of course the consciousness. So the present is the possibility where these utopian dreams can be created, which can in a good case create these utopian societies. But this planet is inhabited by several different civilisations for whom the same concepts may have a completely different meaning. A Western liberal thinker will have a completely different understanding of 'good' than an Islamic theorist and their visions of the future will be completely different. So if we think in terms of 'one reality' and have the two choices just outlined, we are either faced with a global clash of civilisations with other actors, or democracy must win. Democracies allow everyone to create a micro-environment that they shape themselves, but dictatorships do not tolerate such things. People who see world peace as only possible in a dictatorship will therefore never accept democracy and will always aim to overthrow it. The great contradiction of democracy is when a democratic election is won by a non-democratic force, which then eliminates democracy. What happens to the ideas of people who want democracy? The next equally big dilemma is that if you have people of different levels of development in a population, they will see the world in a very different way. A philosopher will see the world differently from a factory worker. How can we create a world where both world views can be validated by living in the same world?So who means what by Heaven on Earth is not a simple question.

Who wants to make it happen and howWhen I started my meditations 20 years ago, which I've been doing 0-24 ever since, I never imagined that I would be dealing with such issues. I have outlined my story on my other website in more detail. The point is, I was once faced with such tasks at the upper dimensional levels. Since there was no one else but me at those dimensional levels from here, I came up with the solution plan. On the one hand, I had the maturity, intelligence and clarity for the task, and on the other hand, I had the ability to take the necessary risks and responsibilities. I devoted all my time and resources to it, because I understood that it was about humanity, but I did not ignore the dangers that humanity posed to others and to the Earth. Although our current world is a miracle in the making, the value created is extremely fragile and full of systemic and logical flaws that I have been given a unique opportunity to address. But this is only the plan, only part of the whole task.In my return of consciousness, I encountered the same task at all levels, but in much more detail. This activity is also a scientific study of the spiritual world, i.e. research, where I have made many observations that have helped me to understand how much truth and how much misunderstanding there is in the teachings of religions. Science has made breakthroughs with quantum physics that are bordering on religion, but neither brain research nor dream and death research are lagging behind, but no one has ever done them together. I have, but I am not a scientist, and although I am not baptised, I was not chosen by the earth, but by heaven, as I later discovered. As well as the fact that the question of God is as much pushed beyond one hemisphere of the brain as it is neglected in the other. The scientific spirit here also means that although there is no evidence for the existence of God, there is no evidence to the contrary, i.e. although we are not in a state of certainty, it would be a mistake to ignore the possibility of his existence. All that would be needed is a proper understanding of the world, which science has made possible by discovering that our world is a hologram. If our world is a hologram, then God, if he exists, may not be interested in who kneels at what depth, but in the qualities of who in their daily lives. Just as an adventure game development company doesn't care about who praises them on the chat channel, but rather who is a good gamer. Because that game, although it is run from the sky, is made by the players, by YOU.

What happens to those who don't fit inThis is a question that I have been asking myself during the design process. Since the task was done with admin-eye, which was not influenced by game goals (wealth-family-career) or who is friend and who is enemy, the work became so complex that it became a separate project called Multiplex Projection. In analysing the world's current problems, we have come of age to see both the end and the beginning of it. When I see the end, I see a world where everything that the older ages dreamed of has been achieved (refrigerator, tap water, hot water, washing machine, airplane and I could go on). But it's far from the world that everyone deserves. But to be truly competent to decide that, it is not for me to decide, but I can create a system based on objective parameters whose rules apply to me. Since the aim is to bring everyone to a position of consciousness appropriate to their own quality, I am not bothered if I am at my ideal level and nor should anyone else be. But because we are not at the same level of development as many people, we also have different attitudes to fundamental issues such as power. If I see the end of the world in today's world, it logically follows that there are those who deserve to move on and those who will restart the same game from its previous playing positions. So those who do not fit the beginning of the world are given the opportunity to do so the next time by repeating what they have learned. However, an essential element of the world's restoration is that the particular cruelty or degeneracy is banished from the hologram, or as I have read quite wittily in esoteric literature, returned to the Source in energy form.If I see the beginning of the world in the present, it raises many of the problems for which I have created a separate website. Those who get excited about these tasks are about to enter a set of implementers who do it with their minds. The other set will implement them in the outside world, but no one can say who they will be and how they will do it, because that will be revealed then and there. The beginning of the world takes this state as its starting point and the dreams of the future start from there. These could be, for example, warp drive, galactic travel, visits to other celestial bodies, which would not hurt to start by cleaning up and restoring our own planet first. Many have already tried to restore the planet, both on earth and in the sky, but if we look at the trends, we can see that we are facing a world far worse than the one they are trying to erase. Multiplex Projection gives us the opportunity for people with many different visions of the future to make their own world by parameterising their own ray and implementing it with others like them. So everyone can fit in, except for the quality that is unacceptable in human judgement. I read a witty comment somewhere that God knows he has made perfect not from having nothing left to add, but from having nothing left to take away.

How much time is neededSince the journey of consciousness has already begun, the time available depends on the world you are in and the time you need to realise your vision. Because people are of different qualities, not everyone takes into account aspects that they do not understand or consider important. There are short-term ideas, because you can destroy quickly, and there are medium- and long-term ideas. It all depends on the principles that each person adopts and how much they change when they are accompanied by power.Time should be allocated so that one part is the main activity and the other part is fine-tuning. The latter should not be underestimated, because quality work is discovered in the detail. There are realities in which space exploration on the ground, which can be considered a trump card, is preserved. In these realities, humanity has about 400 years to become worthy of the narrow elite club who have made it into space on their own. My own plan, which may change on the fly as events unfold, is to spend 150 years on the main tasks and 250 years on fine-tuning. Even if I don't stay alive in this body, the plan will remain in the form of a holographic guiding principle.

What does this change entail from the perspective of the average personFrom the average person's point of view, the world remains the same as it has always been. The world is shaped by fate, luck and chance. The things I have been talking about so far do not exist or have not been proven. The average person does what they have always done, drift with events and adapt to them.However, if the question is whether I have a prophecy of things to come, it would be difficult to answer knowing Multiplex Projection. I could only say that in the reality where I will be, what kind of world would be the goal that could be described as Heaven on Earth, which I mean by this. That is, a world of advanced people living in a democracy, living in a technical civilization in a green environment. Here I would note that on the one hand this world provides an excellent basis for this, but on the other hand any change is a difficult process because everyone will cling to their privileges and comforts even if the uncertain future promises a better world, a greater comfort.

Who, when and where to startWith the launch of ÉlményPark, the die is cast. I have launched it at my level, so I have already started. I cannot answer when and how the events of the process will reach whom. As I am both improving and testing the system, I can only participate in the game to a limited extent. This means that almost all the roles are open, for which you can consciously prepare, or fate can direct the most suitable and talented ones. It's all driven by a flexible scenario that reacts flexibly to the actions of those on the field. If everyone just sits on their arses and does not move, then the ones who will move will be those who destroy the world by provoking those worthy to move beyond their fears, i.e. to start the process.

Who, with what authority does it want to do itIn democratic worlds, empowerment can only come from the voters. But when a world comes where injustice becomes law, resistance becomes responsibility. This quote from Thomas Jefferson highlights that this issue is not so simple. Those who, like me, embark on meditations as individuals are empowering themselves. And the heavenly authority, which is not a civil or criminal law category, is given by Heaven, whatever that means. And then Heaven will decide who has what level of consciousness, or rank. And the Earth can decide to what extent the quality of the implementation complies with the legal system, ethical rules and natural reason.